Chia sẻ

AddThis is disabled because of cookie consent

CHIẾN THẮNG CỦA SEVENTH GENERATION TẠI MỸ!

Chiến dịch #RightToKnow tại Mỹ: Tại Mỹ, các nhãn hàng không yêu cầu các công ty phải liệt kê thành phần nguyên liệu có trong sản phẩm tẩy rửa. Tuy nhiên, bang California đã thông qua Luật Quyền Được Biết về Thành phần Sản Phẩm Tẩy Rửa sau một chiến dịch đòi hỏi sự minh bạch mà Seventh Generation tiên phong . Pháp chế này quy định, cho tới năm 2020, các công ty tại Mỹ sẽ phải liệt kê danh sách thành phần nguyên liệu trên nhãn sản phẩm và website. Đây là một bước tiến trọng đại trong cuộc chiến cho sự minh bạch của thành phần nguyên liệu, cũng như khẳng định quyền được biết những gì làm thành sản phẩm chúng ta mua hằng ngày.  #ComeClean. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm để thuyết phục phần còn lại của thế giới phải thực hiện điều luật này! 

TÌM HIỂU THÊM

Các Đối tác Của Chúng Ta

Hành động và tiến độ

0 product(s)

Không có bài viết

Khám Phá Seventh Generation

0 product(s)

No stories available.