Seventh Generation | Hành động | Cộng đồng bền vững

HÀNH ĐỘNG

Với sự hợp tác, chúng ta có thể cùng hướng đến xây dựng một môi trường sống bền vững cũng như truyền cảm hứng cho cuộc cách mạng bảo vệ sức khỏe cho bảy thế hệ kế tiếp. 

Chia sẻ

AddThis is disabled because of cookie consent

CHIẾN THẮNG CỦA SEVENTH GENERATION TẠI MỸ!

Chiến dịch #RightToKnow tại Mỹ: Tại Mỹ, các nhãn hàng không buộc phải liệt kê thành phần nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm tẩy rửa. Tuy nhiên, bang California đã được thông qua Quyền Công Khai Thành phần sau một chiến dịch do Seventh Generation tiên phong . Đây là bước tiến trọng đại trong cuộc chiến cho sự minh bạch của thành phần nguyên liệu, cũng như khẳng định quyền được biết những gì làm thành sản phẩm chúng ta mua hằng ngày.

TÌM HIỂU THÊM

Các Đối tác Của Chúng Ta

Hành động và tiến độ

0 product(s)

Không có bài viết

Khám Phá Seventh Generation

0 product(s)

No stories available.