Biến Đổi Khí Hậu

Biến Đổi Khí Hậu

Chúng ta không cần phải chờ đợi thêm nữa. Đã có giải pháp năng lượng tái tạo và sẵn sàng để áp dụng.

Tất cả chúng ta xứng đáng được hưởng một bầu không khí trong lành và môi trường sống khỏe mạnh. Một cuộc sống chuyển hoàn toàn 100% sang sử dụng năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe do sự biến đổi khí hậu và việc đốt nhiên liệu khoáng sản. Tại Hoa Kỳ, các tổ chức và cá nhân đầy nhiệt huyết đã tập hợp lại và cùng kêu gọi thành phố cung cấp năng lượng sạch và tái tạo được thông qua chiến dịch "Sierra Club Ready for 100". Tại Seventh Generation, chúng tôi tự hào đã đóng góp tiếng nói vì mục tiêu 100% năng lượng sạch và một hành tinh khỏe mạnh hơn cho tất cả chúng ta. 

Tập 5 Lisa Hoyos

Đấu tranh vì sức khỏe của con em chúng ta có thể khiến các bậc cha mẹ đoàn kết với nhau hơn. Lisa Hoyos, mẹ của hai cậu con trai, là giám đốc của Sierra Club's Climate Parents đang cố gắng hết mình đấu tranh vì tương lai tốt đẹp hơn cho các con của mình.  Mục tiêu của Climate Parents là bảo vệ trẻ em và tương lai của chúng khỏi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bằng cách khuyến khích sử dụng 100% giải pháp năng lượng có thể tái tạo được. Hãy cùng Lisa đấu tranh và kêu gọi thành phố của bạn #Readyfor100 ngay hôm nay.

Tập 4: iMatter Youth - đấu tranh cho các thành phố cung cấp năng lượng tái tạo

Thế hệ trẻ hiểu rằng biến đổi khí hậu và sử dụng nhiên liệu khoáng sản có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chúng ta. iMatter Youth cùng với nhóm The Sierra Club’s Ready for 100 đang đấu tranh nhằm tìm kiếm giải pháp khắc phục, ví dụ như yêu cầu các thành phố cam kết cung cấp 100% năng lượng có thể tái tạo cho tất cả mọi người. iMatter Youth, và hơn 85 thành phố trên khắp nước Mỹ đều đang ủng hộ tương lai năng lượng sạch.

Tập 3: Chiến dịch Haven Coleman cho năng lượng sạch

Haven Coleman dù chỉ có 12 tuổi, nhưng em đã cam kết theo đuổi nguồn năng lượng sạch. Haven đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và giảm sử dụng nhiên liệu khoáng sản tại bang Colorado - nơi quê nhà của mình. Là một thành viên của chiến dịch Sierra Club’s Ready for 100 và nhờ nỗ lực vượt bậc của những người tận tụy như Haven, thành phố Denver đã tuyên bố thành phố sẽ hoạt động bằng 100% năng lượng tái tạo trước năm 2030. Là một công ty cam kết vì sức khỏe và môi trường sống của những thế hệ tiếp theo, Seventh Generation tự hào ủng hộ chiến dịch Sierra Club’s Ready for 100 bằng cách yêu cầu các thành phố cùng cam kết cung cấp 100% năng lượng sạch cho tất cả mọi người. Hãy tham gia cùng Haven, Seventh Generation và hơn 75 thành phố trên khắp nước Mỹ để xây dựng một tương lai tràn ngập năng lượng sạch.

Tập 2: Liên Minh Công Lý Khí Hậu

Emily Her và Liên Minh Công Lý Khí Hậu tại Boise, bang Idaho cam kết theo đuổi năng lượng sạch. Emily và các bạn cùng lớp đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại sự thay đổi khí hậu và giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu khoáng sản tại Boise bằng cách tập hợp các bạn cùng lứa và yêu cầu thành phố của họ cam kết sử dụng 100% năng lượng sạch trước năm 2030. Là một công ty cam kết vì sức khỏe và môi trường sống của những thế hệ tiếp theo, Seventh Generation tự hào ủng hộ chiến dịch Sierra Club’s Ready for 100 bằng cách yêu cầu các thành phố cam kết cung cấp 100% năng lượng sạch cho tất cả mọi người. Hãy tham gia cùng Liên Minh Công Lý Khí Hậu, Seventh Generation và hơn 75 thành phố trên khắp nước Mỹ để xây dựng một tương lai tràn ngập năng lượng sạch. 

Tập 1: Rev. Burton

Là một công ty cam kết vì sức khỏe và môi trường sống của những thế hệ tiếp theo, Seventh Generation tự hào ủng hộ chiến dịch Sierra Club’s Ready for 100 bằng cách yêu cầu các thành phố cam kết cung cấp 100% năng lượng sạch cho tất cả mọi người. Hãy tham gia cùng Rev. Burton, thành phố St. Louis bang Missouri, và hơn 70 thành phố khác trên khắp nước Mỹ ủng hộ tương lai năng lượng sạch.