Chia sẻ

AddThis is disabled because of cookie consent

Bạn có quyền được biết các thành phần làm nên sản phẩm bạn và gia đình tiếp xúc trong  nhà

Đó là lý do trong suốt hơn hai mươi năm qua, chúng tôi luôn tự nguyện cung cấp đầy đủ thông tin các thành phần nguyên liệu ngay trên nhãn của Seventh Generation. Việc công bố thành phần nguyên liệu hỗ trợ người tiêu dùng chọn lựa đúng sản phẩm an toàn cho gia đình cũng như loại bỏ những băn khoăn, lo ngại về nguyên liệu làm nên sản phẩm. Chúng tôi tự hào tiên phong cuộc cách mạng quan trọng này, thông qua chính các sản phẩm của Seventh Generation và kêu gọi các đối tác cùng thực hiện chính sách minh bạch - và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho chiến dịch #righttoknow vì người tiêu dùng. 

How To Get Involved

Việc yêu cầu công bố thành phần nguyên liệu thật sự có hiệu quả.

Cùng hành động vì chiến dịch #RightToKnow đã và đang ảnh hưởng đến những đạo luật công bố thành phần nguyên liệu trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục giữ vững tiến độ này!

Hành động và tiến độ

0 product(s)

Không có bài viết