Những Chiến Dịch Hành Động Khác

Những Chiến Dịch Hành Động Khác

Bạn có quyền được biết các thành phần làm nên sản phẩm bạn và gia đình tiếp xúc trong nhà

Đó là lý do trong suốt hơn hai mươi năm qua, chúng tôi luôn tự nguyện cung cấp đầy đủ thông tin các thành phần nguyên liệu ngay trên nhãn của Seventh Generation. Việc công bố thành phần nguyên liệu hỗ trợ người tiêu dùng chọn lựa đúng sản phẩm an toàn cho gia đình cũng như loại bỏ những băn khoăn, lo ngại về nguyên liệu làm nên sản phẩm. Chúng tôi tự hào tiên phong cuộc cách mạng quan trọng này, thông qua chính các sản phẩm của Seventh Generation và kêu gọi các đối tác cùng thực hiện chính sách minh bạch - và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho chiến dịch #righttoknow vì người tiêu dùng.