Hidden H2

Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng cho lối sống xanh ngay hôm nay, vì sức khỏe và an toàn cho 7 thế hệ mai sau.

Chúng tôi tin rằng sản phẩm gốc thực vật của Seventh Generation không chỉ sạch an toàn và lành tính mà còn thân thiện với môi trường. Là doanh nghiệp đi đầu về trách nhiệm xã hội, mỗi quyết định đưa ra đều được cân nhắc tác động của nó tới cộng đồng: từ hoạt động phát triển sản phẩm, sản xuất, phân phối cho người tiêu dùng đến các vấn đề tái chế và tái sử dụng bao bì. Chính vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tạo nên một doanh nghiệp bền vững với những sản phẩm thực sự “xanh” Chúng tôi luôn cố gắng phát triển để Seventh Generation thực sự là sản phẩm xanh từ thiên nhiên nhờ phương châm kinh doanh tận tâm này.

 

Tìm hiểu thêm về sứ mệnh của Seventh Generation

CHỨNG NHẬN TỪ CÁC TỔ CHỨC

BÁO CÁO VỀ MỤC TIÊU KINH DOANH BỀN VỮNG

Được chứng nhận B-Corporation, chúng tôi luôn tự hào về tiêu chí minh bạch của tổ chức trong hoạt động kinh doanh với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.

Báo Cáo Ý Thức Doanh Nghiệp của chúng tôi công bố đánh giá về mức độ phát triển bền vững cũng như xem xét tiến độ thực hiện Lộ Trình 2020; bao gồm các mục tiêu Thân Thiện Với Thiên Nhiên, Nâng Tầm Sức Khỏe, Chuyển Đổi Thương Nghiệp, và Xây Dựng Cộng Đồng.

TÌM HIỂU BÁO CÁO VỀ Ý THỨC DOANH NGHIỆP

Three little kids gardening
Little girl plays outside in the mountains