Tại Seventh Generation: Chúng Tôi Kinh Doanh Theo Định Hướng Khác Biệt

Hidden H2

Sứ mệnh của chúng tôi chính là truyền cảm hứng cho cuộc cách mạng tiêu dùng nhằm nâng niu sức khỏe và bảo vệ môi trường sống cho bảy thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi tin rằng sản phẩm của Seventh Generation là giải pháp lành tính và an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn, cộng đồng cũng như môi trường sống. Trong các hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn cân nhắc đến những tác động có thể xảy ra với cộng đồng — từ  phát triển sản phẩm đến sản xuất, sử dụng, và tiêu hủy, đảm bảo tiêu chuẩn bền vững và thật sự thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe con người.  Chúng tôi cũng tin tưởng rằng chúng tôi có thể tiên phong xây dựng nên mô hình kinh doanh tận tâm hơn không chỉ với khách hàng mà còn với cộng đồng và hành tinh của chúng ta.

 

Tìm hiểu thêm về sứ mệnh của Seventh Generation

CHỨNG NHẬN TỪ CÁC TỔ CHỨC

BÁO CÁO VỀ MỤC TIÊU KINH DOANH BỀN VỮNG

Được chứng nhận B-Corporation, chúng tôi luôn tự hào về tiêu chí minh bạch của tổ chức trong hoạt động kinh doanh với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.

Báo Cáo Ý Thức Doanh Nghiệp của chúng tôi công bố đánh giá về mức độ phát triển bền vững cũng như xem xét tiến độ thực hiện Lộ Trình 2020; bao gồm các mục tiêu Thân Thiện Với Thiên Nhiên, Nâng Tầm Sức Khỏe, Chuyển Đổi Thương Nghiệp, và Xây Dựng Cộng Đồng.

TÌM HIỂU BÁO CÁO VỀ Ý THỨC DOANH NGHIỆP

Three little kids gardening
Little girl plays outside in the mountains