Skip to content

Nguyên Liệu Chúng Tôi Sử Dụng

Chúng tôi tin rằng bạn có #QuyềnĐượcBiết (#RightToKnow) những gì tạo nên các sản phẩm bạn và gia đình tiếp xúc đến.
Nguyên Liệu Chúng Tôi Sử Dụng

Đó là lý do chúng tôi cùng với các nhãn hàng, đối tác và các tổ chức luôn đấu tranh cho sự minh bạch của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp tẩy rửa. Bí mật thương nghiệp là điều trong quá khứ — nhưng chúng ta đang hướng đến tương lại, và đây là thời đại mà sạch, xanh và minh bạch cần được song hành (#ComeClean).

  • Gốc Thực Vật: Nhằm cải thiện chất lượng dầu thực vật, các nhãn hàng sẽ sử dụng carbon từ những nguồn gốc khác. Khi quá nửa những thành phần carbon trong tinh dầu (nhiều hơn 50%) bắt nguồn từ thiên nhiên, Seventh Generation sẽ chắt lọc sử dụng và định nghĩa là nguyên liệu gốc thực vật. Những carbon còn lại có thể được chiết xuất từ các nguồn nguyên liệu dầu mỏ.

  • Chiết Xuất Từ Thực Vật: Nhiều nguyên vật liệu có tỉ lệ carbon hoàn toàn từ thực vật, nhưng đã được biến đổi nhằm tăng tính năng hoạt động. Seventh Generation sẽ xem những nguyên vật liệu này là chiết xuất từ thực vật.

  • Khoáng Chất: Nhiều nguyên vật liệu được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng chất. Nếu khoáng chất được xử lý để tạo thành một thành phần nguyên liệu nào đó, nó sẽ được liệt kê trên nhãn là có nguồn gốc khoáng chất.

  • Chất Tổng Hợp Được Biến Đổi Từ Thực Vật: Khi hầu hết (50% hoặc nhiều hơn) carbon trong một thành phần nguyên liệu có nguồn gốc không phải từ thực vật, Seventh Generation sẽ xác định là chất tổng hợp được biến đổi từ thực vật

  • Chất Bảo Quản: Một vài công thức của chúng tôi đòi hỏi việc sử dụng chất bảo quản hoặc hệ thống bảo quản nhằm ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật gây hại đến sản phẩm. Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa tìm ra hệ thống bảo quản hiệu quả có nguồn gốc từ thực vật có thể tương thích với sản phẩm của chúng tôi. Vì lẽ này, chúng tôi tự tin rằng chất bảo quản tổng hợp mà chúng tôi sử dụng là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm chất bảo quản có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật.

  • Chất Tổng Hợp: Nếu carbon trong một thành phần nào đó được chiết xuất hoàn toàn từ dầu hỏa hay khí gas tự nhiên, thành phần đó được xem như là tổng hợp.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI