Ingredients Glossary

Danh Mục Thành Phần

Chia sẻ

AddThis is disabled because of cookie consent

Hidden H2

Chúng tôi tin rằng bạn có #QuyềnĐượcBiết (#RightToKnow) những gì tạo nên các sản phẩm bạn và gia đình tiếp xúc đến.

Đó là lý do chúng tôi cùng với các nhãn hàng, đối tác và các tổ chức luôn đấu tranh cho sự minh bạch của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp tẩy rửa. Bí mật thương nghiệp là điều trong quá khứ — nhưng chúng ta đang hướng đến tương lại, và đây là thời đại mà sạch và xanh cần song hành (#ComeClean)

Điều khoản

Nhằm cải thiện chất lượng dầu thực vật,  các nhãn hàng sẽ sử dụng carbon từ những nguồn gốc khác. Khi quá nửa những thành phần carbon trong tinh dầu (nhiều hơn 50%) thuộc gốc thực vật, Seventh Generation sẽ chắt lọc và sử dụng trong sản phẩm. Những carbon còn lại có thể được chiết xuất từ các nguồn nguyên liệu dầu mỏ.

Nhiều nguyên vật liệu có tỉ lệ carbon hoàn toàn từ thực vật, nhưng đã được biến đổi nhằm tăng tính năng hoạt động. Seventh Generation sẽ xem những nguyên vật liệu này là chiết xuất từ thực vật.

Nhiều nguyên vật liệu được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng chất. Nếu khoáng chất được xử lý để tạo thành một thành phần nguyên liệu nào đó, nó sẽ được liệt kê trên nhãn là có nguồn gốc khoáng chất.

Khi hầu hết (50% hoặc nhiều hơn) carbon trong một thành phần nguyên liệu có nguồn gốc không phải từ thực vật, Seventh Generation sẽ xác định là chất tổng hợp được biến đổi từ thực vật

Một vài công thức của chúng tôi đòi hỏi việc sử dụng chất bảo quản hoặc hệ thống bảo quản nhằm ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật gây hại đến sản phẩm. Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa tìm ra hệ thống bảo quản hiệu quả có nguồn gốc từ thực vật có thể tương thích với sản phẩm của Seventh Generation. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy tự tin rằng chất bảo quản tổng hợp của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm chất bảo quản có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật.

Nếu carbon trong một thành phần nào đó được chiết xuất hoàn toàn từ dầu hỏa hay khí gas tự nhiện, thành phần đó được xem như là tổng hợp.

Các Đối Tác Có Chứng Nhận

Bạn có câu hỏi thêm về các thành phần nguyên liệu của chúng tôi không?