Seventh Generation | Our Eco-Friendly Packaging

Trách nhiệm về sản phẩm & bao bì thân thiện với môi trường

Sử dụng bao bì bền vững không chỉ giúp bảo quản sản phẩm chất lượng - mà còn là hành động có ý nghĩa với hành tinh.

Tại Seventh Generation, bao bì không chỉ có mục đích chứa sản phẩm. Với tư cách là người đi đầu trong việc sử dụng 100% nhựa tái chế, nguyên liệu bao bì bền vững của chúng tôi đã và đang tiếp tục sứ mệnh nâng niu sức khỏe và màu xanh của hành tinh đến bảy thế hệ tiếp theo. 

Chúng tôi tin tưởng tầm ảnh hưởng của việc tuân thủ quy định tái chế và tái sử dụng trong quá trình phát triển bao bì sản phẩm. Trong mỗi quyết định liên quan đến bao bì sản phẩm, chúng tôi luôn cân nhắc tác động của chúng đến sức khỏe, an toàn, tính bền vững của con người và môi trường hết sức có thể.

Chúng tôi đóng gói sản phẩm bằng nhựa tái chế đã qua sử dụng nhằm tạo ra ít rác thải cho môi trường.

Chúng tôi sử dụng vật liệu tái chế để đóng gói sản phẩm, đồng thời chúng tôi luôn cố gắng để phần lớn bao bì đều có thể tiếp tục được tái chế.

Chúng tôi nhắm đến mục tiêu tiếp tục vòng đời của số lượng nhựa sử dụng trong bao bì - đó là lý do chúng tôi luôn phấn đấu tạo ra bao bì có thể tiếp tục được tái chế.

Việc tái chế sẽ rất đơn giản. Nhãn How2Recycle sẽ được dán trên tất cả các bao bì có thể tái chế của chúng tôi để bạn nhận biết.

Bạn có quyền được biết những thành phần làm nên sản phẩm bạn và gia đình đang tiếp xúc hằng ngày. Đó là lý do chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ thành phần nguyên liệu ngay trên nhãn sản phẩm Seventh Generation

Glossary of Terms

Bao Bì Sản Phẩm 

Phần trăm đại diện cho số lượng nhựa đã qua sử dụng (PCR - Post Consumer Resin) trong bao bì sản phẩm (không bao gồm chất tạo màu.

Các đối tác có chứng nhận

HÀNH ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ

0 product(s)

Những Chiến Dịch Hành Động Khác

Read more »