Nước lau đa năng Seventh Generation Free & Clear

Nước lau đa năng gốc thực vật

Nước lau đa năng Seventh Generation Free & Clear
475 ml
Mua ngay
Thành phần
 • Water/ Nước
 • Decyl Glucoside (Chất làm sạch có nguồn gốc thực vật)
 • Lauramine Oxide (Chất làm sạch có nguồn gốc thực vật)
 • Sodium Gluconate (Chất làm mềm có nguồn gốc thực vật)
 • Sodium Carbonate (Chất kiềm)
 • Benzisothiazolinone (Chất bảo quản tổng hợp)
 • Methylisothiazolinone (Chất bảo quản tổng hợp)
 • Water/ Nước

 • Decyl Glucoside (Chất làm sạch có nguồn gốc thực vật)

 • Lauramine Oxide (Chất làm sạch có nguồn gốc thực vật)

 • Sodium Gluconate (Chất làm mềm có nguồn gốc thực vật)

 • Sodium Carbonate (Chất kiềm)

 • Benzisothiazolinone (Chất bảo quản tổng hợp)

 • Methylisothiazolinone (Chất bảo quản tổng hợp).